You are currently viewing Programul profesional-științific Cosy Romania

Fundația Amfiteatru dezvoltă programe, proiecte și parteneriate la nivel local, național și internațional, în scopul afirmării resurselor antropice și naturale ale comunităților.
Ne preocupă înțelegerea tendințelor actuale, cu scopul de a valorifica în mod durabil și responsabil potențialul local și național. Considerăm identitățile și experiențele vectori ai dezvoltării comunităților.
În 2018 Fundația Amfiteatru lanseză programul profesional-științific ”Cosy Romania”. Programul grupează o serie de conferințe și seminarii pe teme diverse care abordează problematica identității locale din mai multe perspective. Căutăm astfel să diseminăm rezultatele activității Fundației Amfiteatru din ultimii 10 ani, precum și să dezvoltăm noi programe.

Argument
O comunitate își potențeaza atracțiile pentru vizitatori pe baza satisfacției propriilor membri, a calității vieții lor. Consumul ”in loco”, prin turism, devine din ce în ce mai important în contextul globalizării. Afacerile creative care imbina traditia cu modernitatea, care folosesc resurele locale, inovația și cercetarea, inventivitatea antreprenorilor influențează dezvoltarea durabilă a comunităților. Dezvoltarea bazată pe identităti este considerată un drum alternativ al bunăstării şi echilibrului social, inclusiv pentru teritoriile cu industrii nedezvoltate, părăsite sau distruse.

Globalizarea a adus, de-a lungul unor reevaluari, ideea că produsele, bunurile sau serviciile locale sunt speciale, pentru că ele provin dintr-o anumită cultură sau regiune. Acestea sunt percepute ca având o valoarea adăugată intrinsecă de către cei care le cer. O asfel de schimbare de paradigmă a consumului încurajează comunităţile, pentru a pune propria lor pecete pe bunuri şi servicii, dovada de origine stabilind o identiate clară și diferenţiată, care le va da un avantaj competitiv. Strategiile care nu includ spiritul locului rămân documente formale, fără legătură cu tendintele globale de dezvoltare.

Turismul responsabil este un concept puternic, de întelegere a călătoriei și ospitalității ca o relație bazată pe respectul valorilor comunităților.
Analizele arată că în ultima perioada majoritatea turiștilor care vizitează România fac parte din categoria celor care au aderat la principiile turismului responsabili, călători (de cele mai multe calatoresc individual sau in grupuri mici, informale) informați, care caută experiențe și destinații capabile să livreze autenticitate.

Este o categorie în continuă creștere, față de care trebuie sa acționăm atât prin promovare, pentru creșterea numărului de vizitatori, cât și pentru pregătirea adecvată a servciilor și produselor turistice, a destinațiilor.
În ultimii ani turismul responsabil s-a dezvoltat exponențial, organic, ajutat de tehnologie, de debiroctarizarea călătoriilor, de comunicații și de posibilitățile de informare.

Concept
Programul professional-științific ”Cosy Romania” este o platformă de comunicare între actorii din zona turismului preocupați de o abordare responsabilă care să ducă la dezvoltare sustenabilă a comunității.
Lunar vom organiza o conferință cu participare publică în care vom aborda o temă relevantă pentru ce înseamnă valorificarea resurselor comunităților, fie că vorbim de resurse natural sau antropice. Informațiile exacte privind data, ora și locul vor fi communicate în timp util pentru fiecare dintre conferințe.

Evenimente și acțiuni
1. Identități și experiențe – vectori ai dezvoltării durabile a comunităților (14 februarie 2018, ora 16.00, Strada Popa Tatu nr. 68.

2. Turismul de sănătate. Plecăm de la necesitatea de a întelege tendințele, avantajele și constrângerile, validate la nivel european și internațional. Avem în vedere consolidarea relației dintre teorie și practică, dialogul dintre mediul academic și specialiști, dintre autoritățile publice și mediul de afaceri și, mai ales, orientarea spre valorificarea practică a potențialului uman și natural de care dispune țara noastră. (martie 2018).

3. Formare profesională – necesitatea educației continue într-un domeniu dinamic și supus presiunii tehnologiei. Soluții concrete la probleme actuale (aprilie 2018).

4. Turismul responsabil – bune practici la nivel european. Turismul responsabil nu mai e de mult o sintagmă necunoscută în România, dar e nevoie de o mai bună înțelegere a abordării practice. Ne propunem să aducem în discuție câteva exemple de dezvoltare a destinațiilor turistice plecând de la principiile turismului responsabil (mai 2018).

5. Marketingul și comunicarea produselor și destinațiilor turistice folosind canalele digitale – conținut foto/ video, social-media, turismul creativ (iunie 2018)

6. Industriile creative și rolul lor în promovarea unei comunități – de la concerte la tîrguri de meșteșugari (iulie 2018)

7. Regenerare urbană – recuperarea și integrarea într-un circuit turistic a unor locuri uitate: clădiri, zone, cartiere, comunități (august 2018).

8. Dezvoltare durabilă în ariile natural protejate – valorificarea sistemului integrat arii protejate – comunități locale (septembrie 2018).

9. Managementul destinației turistice pe principiile turismului responsabil – studii de caz și abordare practică (octombrie 2018).

10. Surse de finanțare pentru programe și produse care urmăresc valorificarea resurselor comunităților (noiembrie 2018)

Rezultate urmărite
Programul propus se concretizează în:
-stabilirea de relații directe cu organizații și instituții europene implicate în dezvoltarea durabilă în vederea cooperarii;
-dezvoltarea colaborarii cu/intre întreprinzătorii din domeniul industriilor creative și serviciilor pentru creșterea calității atractiilor/programelor destinate locuitorilor și vizitatorilor;
-mai buna cunoaștere a potențialului cultural și natural din diferite zone;
-diseminarea bunelor practici de turism responsabil;
-dezvoltarea strategiilor de valorificare a comunității prin turism;
-accesarea de fonduri europene și naționale destinate dezvoltării și promovării atracțiilor locale;
-soluții concrete pentru valorificarea atracțiilor antropice și natural.

Pentru a lua parte la una sau mai multe dintre conferințe, vă rugăm să completați formularul de mai jos: